Христо Ботев БНР
Програма Христо Ботев на БНР е предназначена да служи на културата и образованието.
Програмата е носител на дългогодишната традиция на националното радио, създадена още от неговите основатели в 30-те години на XX век под девиза: „Радиото - културна сила”, и утвърдила във времето радиото като първостепенен културен институт.