Радио TSoNYC - Звукът на Ню Йорк
Радио „Звукът на Ню Йорк“ е базирано в Ню Йорк САЩ. Това е проект на основателя на радиото през 2006 година за преоткриване и насърчаване на дискозвученето, включително Соул-Фънк-Хаус, като в същото време се възползва от богата си колекция от винилови плочи.